Vertalingen – Translations

Beëdigd vertaler

Sinds 2013 werk ik zelfstandig vertaler. Ik vertaal teksten uit het Engels naar het Nederlands en van Nederlands naar het Engels. Doordat ik inmiddels al jarenlang ervaring heb als freelance journalist, tekstschrijver en redacteur krijgen ook mijn vertalingen een herkenbare soepelheid mee. Door mijn eerdere werk bij de rijksoverheid heb ik ook veel ervaring met beleidsmatige teksten. Mijn specialismen zijn duurzaamheid, natuur en milieu, vogels, cultuur en religie, (fiets)reizen en human interest.

Ik verzorg ook beëdigde vertalingen. Deze zijn nodig voor o.a. geboorte- of huwelijksaktes, diploma’s en getuigschriften en vertalingen van o.a. verklaringen en uitspraken die in een rechtszaak aan de orde komen.

Onder aan deze pagina staat een link naar mijn vertaling van het dossier Outdoor clothing – More than a green raincoat? van het NFI, die in De Natuurvriend is gepubliceerd.

Meestal worden teksten onder geheimhouding vertaald. Om die reden noem ik hier verder geen opdrachtgevers of andere vertaalvoorbeelden.

 

Sworn translator

Since 2007, I am a freelance journalist, editor and writer for several media in the Netherlands. In 2013, I started working as a freelance translator. I translate texts from English into Dutch and from Dutch into English. My experience as writer and journalist lends my translations a recognizable fluency. As a policy advisor with the Dutch government I have written many policy documents as well. I specialize in the fields of sustainability, nature, environment, culture, religion, traveling (by bicycle) and human interest.

I also provide sworn translations. Translations of documents relating to the civil registry (birth certificates, marriage certificates, etc.) will usually require the services of a sworn translator. Other documents that must be ‘sworn’ include (title) deeds, school certificates, degrees and diplomas, affidavits, witness statements and court rulings.

You will find my Dutch translation of the Dossier Outdoor clothing – More than a green raincoat? of the NFI below, as published in De Natuurvriend (Friend of Nature).

Most translations are confidential. For this reason, other clients or other examples of my transalation work are not shown here.

Buitensportkledij – Meer dan een groene regenjas?