Correctie en Eindredactie

Bij eindredactie en correctie van teksten voor bijv. brochures, websites, nieuwsbrieven of scripties is het snel en accuraat afleveren van een tekst zonder taal-, schrijf- en stijlfouten uiteraard het eerste doel. Daarnaast moet natuurlijk elke tekst goed passen bij de doelgroep, vlot leesbaar zijn en uitnodigen tot verder lezen.

Voor de Fietsbel, het ledenblad van leden van de Fietsersbond die in de regio Haaglanden wonen, verzorgde ik tot 2018 de eindredactie en schreef ik ook zelf artikelen.

Van 2013 t.m 2018 verzorgde ik redactioneel werk voor Linguaan, het ledenblad van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers. Naast het redigeren van artikelen van anderen, schreef ik ook zelf artikelen voor Linguaan.

Van 2008 tot 2014 verzorgde ik de eindredactie van Toorts, het ledenblad van de Nivon Natuurvrienden.

Voor Water Natuurlijk Delfland (hoogheemraadschap van Delfland) redigeerde ik tot 2019 de aangeleverde teksten, stelde ik Nieuwsbrieven samen en zette de informatie op hun website.

Voor Vitis Welzijn in de gemeente Westland heb ik met veel plezier de interviews verzorgd voor de jaarverslagen van 2016 en 2017:

Jaarverslag Vitis Welzijn 2017
Jaarverslag Vitis Welzijn 2016