Correctie en Eindredactie

Bij eindredactie en correctie van teksten voor bijv. brochures, websites, nieuwsbrieven of scripties is het snel en accuraat afleveren van een tekst zonder taal-, schrijf- en stijlfouten uiteraard het eerste doel. Daarnaast moet natuurlijk elke tekst goed passen bij de doelgroep, vlot leesbaar zijn en uitnodigen tot verder lezen.

Voor de Fietsbel, het ledenblad van leden van de Fietsersbond die in de regio Haaglanden wonen, verzorg ik de eindredactie en schrijf ik ook zelf artikelen.

Sinds 2013 verzorg ik redactioneel werk voor Linguaan, het ledenblad van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers. Naast het redigeren van artikelen van anderen, schrijf ik ook zelf artikelen voor Linguaan.

Van 2008 tot 2014 verzorgde ik de eindredactie van Toorts, het ledenblad van de Nivon Natuurvrienden.

Water Natuurlijk Delfland heeft zitting in het hoogheemraadschap van Delfland. Voor deze vereniging redigeer ik de aangeleverde teksten, stel ik Nieuwsbrieven samen en zet de informatie op hun website.

Een selectie:
Nieuwsbrief januari 2015
Nieuwsbrief maart 2012
Nieuwsbrief augustus 2011
Nieuwsbrief maart 2011
Nieuwsbrief oktober 2010

Advertenties