Vitis Welzijn

Voor Vitis Welzijn houd ik interviews met vrijwilligers, de Pijlers van de Samenleving. Deze interviews worden geplaatst in ‘Het Hele Westland’.
Enkele voorbeelden:

Pijler van de samenleving: Als ik een leegte zie, ga ik aan de slag, Jeannine Engels

Pijler van de samneleving: Het is leuk om te doen: het heeft resultaat, Monique van der Heijden

Niet nadenken, gewoon doen!, Karin Moelker

Bijdrage aan kwaliteit van andere levens, Peter van Vliet

Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen, Piet Pool

Advertenties